Dịch vụ tên miền

Giới thiệu Dịch vụ đăng ký tên miền

Tên miền là tên của một website hoạt động trên internet, đóng vai trò là một địa chỉ tĩnh, cố định. Nó giống như là địa chỉ nhà hay mã zip code để giúp các thiết bị định tuyến vệ tinh dẫn đường cho hàng hóa lưu thông, một trình duyệt cũng cần một tên miền để dẫn đường tới nơi chứa website của bạn (web server).

Bảng giá Đăng ký tên miền 2023 – Vani Web

WordPress Tables Plugin

Công cụ kiểm tra trạng thái tên miền

Nhấn vào đây để kiểm tra trạng thái tên miền https://instantdomainsearch.com