Dịch vụ Hosting

Giới thiệu Dịch vụ lưu trữ Hosting SSD

Hosting (hay web hosting) là một dịch vụ online giúp bạn xuất bản website hoặc ứng dụng web lên Internet. Khi bạn đăng ký dịch vụ hosting, tức là bạn thuê một chỗ đặt trên server chứa tất cả các files và dữ liệu cần thiết để website của bạn chạy được.

Một server là một máy tính vật lý chạy không gián đoạn để website của bạn có thể luôn hoạt động mọi lúc cho tất cả mọi người truy cập vào. Nhà cung cấp Web Hosting của bạn chịu trách nhiệm cho việc giữ server hoạt động, chống tấn công bởi mã độc, và chuyển nội dung (văn bản, hình ảnh, files) từ server xuống trình duyệt người dùng.

Bảng giá Hosting SSD 2023 – Vani Web

 • Bảng giá Hosting

 • Số lượng websiteSố lượng website
 • Chu kỳ thanh toánChu kỳ thanh toán
 • Dung lượng Dung lượng
 • Băng thôngBăng thông
 • Email riêng theo tên miềnEmail riêng theo tên miền
 • Tên miền song songTên miền song song
 • Tên miền conTên miền con
 • MySQL databaseMySQL database
 • Number of inodesNumber of inodes
 • Uptime GuaranteeUptime Guarantee
 • CPU Cores AvailableCPU Cores Available
 • RAM AvailabilityRAM Availability
 • Entry ProcessesEntry Processes
 • IopsIops
 • IOIO
 • Auto BackupAuto Backup
 • JetbackupJetbackup
 • Free SSL CertificatesFree SSL Certificates
 • LiteSpeed CachingLiteSpeed Caching
 • CageFS SecurityCageFS Security
 • cPanelcPanel
 • CloudlinuxCloudlinux
 • Cloudflare CDNCloudflare CDN
 • FirewallFirewall
 • SoftaculousSoftaculous
 • Instant setupInstant setup
 • WP CLIWP CLI
 • Imunify360Imunify360
 • SitePad website builderSitePad website builder
 • A-Host

 • 125.000₫

  1 tháng

 • Số lượng website1
 • Chu kỳ thanh toán12 tháng
 • Dung lượng Không giới hạn
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Email riêng theo tên miềnKhông giới hạn
 • Tên miền song songKhông giới hạn
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • MySQL databaseKhông giới hạn
 • Number of inodesKhông giới hạn
 • Uptime Guarantee99.9%
 • CPU Cores Available2 vCPU
 • RAM Availability2 GB
 • Entry Processes30
 • Iops1024
 • IO10MB
 • Auto Backupyes
 • Jetbackupyes
 • Free SSL Certificatesyes
 • LiteSpeed Cachingyes
 • CageFS Securityyes
 • cPanelyes
 • Cloudlinuxyes
 • Cloudflare CDNyes
 • Firewallyes
 • Softaculousyes
 • Instant setupyes
 • WP CLIyes
 • Imunify360yes
 • SitePad website builderyes
 • S-Host

 • 180.000₫

  1 tháng

 • Số lượng website2
 • Chu kỳ thanh toán12 tháng
 • Dung lượng Không giới hạn
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Email riêng theo tên miềnKhông giới hạn
 • Tên miền song songKhông giới hạn
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • MySQL databaseKhông giới hạn
 • Number of inodesKhông giới hạn
 • Uptime Guarantee99.9%
 • CPU Cores Available2 vCPU
 • RAM Availability2 GB
 • Entry Processes30
 • Iops1024
 • IO10MB
 • Auto Backupyes
 • Jetbackupyes
 • Free SSL Certificatesyes
 • LiteSpeed Cachingyes
 • CageFS Securityyes
 • cPanelyes
 • Cloudlinuxyes
 • Cloudflare CDNyes
 • Firewallyes
 • Softaculousyes
 • Instant setupyes
 • WP CLIyes
 • Imunify360yes
 • SitePad website builderyes
 • T-Host

 • 350.000₫

  1 tháng

 • Số lượng website10
 • Chu kỳ thanh toán12 tháng
 • Dung lượng Không giới hạn
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Email riêng theo tên miềnKhông giới hạn
 • Tên miền song songKhông giới hạn
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • MySQL databaseKhông giới hạn
 • Number of inodesKhông giới hạn
 • Uptime Guarantee99.9%
 • CPU Cores Available2 vCPU
 • RAM Availability2 GB
 • Entry Processes30
 • Iops1024
 • IO10MB
 • Auto Backupyes
 • Jetbackupyes
 • Free SSL Certificatesyes
 • LiteSpeed Cachingyes
 • CageFS Securityyes
 • cPanelyes
 • Cloudlinuxyes
 • Cloudflare CDNyes
 • Firewallyes
 • Softaculousyes
 • Instant setupyes
 • WP CLIyes
 • Imunify360yes
 • SitePad website builderyes
 • Z-Host

 • 2.000.000₫

  1 tháng

 • Số lượng websiteKhông giới hạn
 • Chu kỳ thanh toán12 tháng
 • Dung lượng Không giới hạn
 • Băng thôngKhông giới hạn
 • Email riêng theo tên miềnKhông giới hạn
 • Tên miền song songKhông giới hạn
 • Tên miền conKhông giới hạn
 • MySQL databaseKhông giới hạn
 • Number of inodesKhông giới hạn
 • Uptime Guarantee99.9%
 • CPU Cores Available2 vCPU
 • RAM Availability2 GB
 • Entry Processes30
 • Iops1024
 • IO10MB
 • Auto Backupyes
 • Jetbackupyes
 • Free SSL Certificatesyes
 • LiteSpeed Cachingyes
 • CageFS Securityyes
 • cPanelyes
 • Cloudlinuxyes
 • Cloudflare CDNyes
 • Firewallyes
 • Softaculousyes
 • Instant setupyes
 • WP CLIyes
 • Imunify360yes
 • SitePad website builderyes