Bảng giá thiết kế website tại Vani Web

(Cập nhật tháng 10/2023)

Bảng giá dịch vụ thiết kế web - Vani Web
Bảng giá dịch vụ thiết kế web – Vani Web

[1] Phí dịch vụ có thể dao động một chút so với giá niêm yết, tùy vào nhu cầu sử dụng của khách hàng. Phí dịch vụ đã trọn gói.

Xem online hoặc tải về bảng giá thiết kế website tại Vani Web (Định dạng Excel): https://docs.google.com/spreadsheets/d/15kadDUtwyk5uVTFOZq0TDpGT5XPgrXX3yXlq1m8dX2w/edit?usp=sharing

Tải về bảng giá thiết kế website tại Vani Web (Định dạng PDF): Bảng giá dịch vụ thiết kế web – Vani Web