Wordpress

Cách xử lý website bị lỗi nhiễm mã độc – 100% thành công

Cách xử lý: 1. Quét và Renew lại mã nguồn (code) 2. Quét và Renew [...]

Tìm hiểu về XML-RPC trong WordPress

XML-RPC là gì? XML-RPC là sử dụng giao thức WebService (soap) dùng XML để mã hóa và trao [...]