Tên miền

Tên miền là gì?

Tên miền, hay gọi là Domain (Tiếng Anh), là địa chỉ được sử dụng để [...]