Cách xử lý website bị lỗi nhiễm mã độc – 100% thành công

website bị nhiễm mã độc

Cách xử lý:

1. Quét và Renew lại mã nguồn (code)

2. Quét và Renew lại theme

3. Quét và Renew lại Plugin

4. Quét và check toàn bộ thư mục root.

Đảm bảo mọi thứ Hoàn toàn sạch sẽ

5 Quét và check Shell database

6. Cập nhật lại website gần như hoàn toàn sạch và mới.

7. Khai báo lại với Google search console để gỡ index xấu.

8. Tiến hành bảo mật mã nguồn và tiếp tục theo dõi website